Datum Typ Thema Ort Ansprechpartner

16.November Vortrag KARMA - Fluch oder Segen?

Linz

woman4woman
3.Stock
Dametzstr.1-5
4020 Linz
19:00 Uhr
Info: SON*A*TARA
Tel:+43 699 1088 1023
24.-25. November Seminar LICHTKÖRPERTRAINING Teil 4

Unterseling

Rea&Mea Zentrum
Info: EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel:+43 676 406 30 48
E-mail: elanrea@utanet.at

30.November Vortrag KARMA - Fluch oder Segen?

Traun

Johann-Roithnerstr.3
1.Stock
4050 Traun
19:00 Uhr
Info: SON*A*TARA
Tel.: +43 699 1088 1023
08.- 09. December Seminar GRUNDAUSBILDUNG
SPIRITUELLER HEILER Teil 6

Unterseling

Rea&Mea Zentrum
Info: EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel:+43 676 406 30 48
E-mail: elanrea@utanet.at

16.Dezember Meditation LICHT FÜR DIE ERDE

Unterseling

Rea&Mea Zentrum
Info:
EL*AN*REA&*RON*AN*MEA
Tel.:+43 676 406 30 48
Email: elanrea@utanet.at
19.-20.Januar Seminar LICHTKÖRPERTRAINING 1
Einführungsseminar - Pleyadische Lichtarbeit

Wels

Rea&Mea Lichtzentrum
Info:
EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel: +43 676 406 30 48 
E-mail: elanrea@utanet.at